תכנית לימודים - תשע״ח

בכל שנה עורכת רוח יהודית את תכנית הלימודים השנתית בהתאם לצורכי בתי הספר וללוח שנת הלימודים.

להלן תכנית הלימודים לשנת תשע"ח, מחצית א', לשכבות ז'-ט':

אלול:


 כיתה ז'-
בשבילי המורשת
כיתה ח'-
בשביל נברא העולם
כיתה ט'-
רוח מנהיגות
3-8/9/17מה שייך לי?להתחיל לשנותמה? מנהיגות!
10-15/9/17זמן יהודימה אכפת לי?מיהו מנהיג?
17-19/9/17התשמע קוליציר הזמן היהודיזכרון תרועה

תשרי:


 כיתה ז'-
בשבילי המורשת
כיתה ח'-
בשביל נברא העולם
כיתה ט'-
רוח מנהיגות
3-8/9/17מה שייך לי?להתחיל לשנותמה? מנהיגות!
10-15/9/17זמן יהודימה אכפת לי?מיהו מנהיג?
17-19/9/17התשמע קוליציר הזמן היהודיזכרון תרועה

חשוון:


 כיתה ז'-
בשבילי המורשת
כיתה ח'-
בשביל נברא העולם
כיתה ט'-
רוח מנהיגות
23-27/10/17מי אוהב את
השבת               
ובחרת בחייםמנהיג נולד
29/10-3/11/17למי יש דעה קדומה?דמי אחיך זועקים            לא רוצה להיות מנהיג
5-10/11/17מי אני ומה שמיתלוי ביסוף מעשה במחשבה תחילה
12-17/11/17האם ירושלים
אותנו עוד תזכור?
קנה לך חברמנהיגים מכל מיני סוגים

כסלו:


 כיתה ז'-
בשבילי המורשת
כיתה ח'-
בשביל נברא העולם
כיתה ט'-
רוח מנהיגות
19-24/11/17סמלים על סולםחברותאעבד לציבור
26/11-1/12/17על מזוזות ביתךהוכח תוכיחרק בגלל הרוח
3-8/12/17עם הספרכף זכותרק בגלל הרוח/
איזהו גיבור
10-12/12/17חידון חנוכהבין תרבויותאיזהו גיבור

טבת:


 כיתה ז'-
בשבילי המורשת
כיתה ח' –
בשביל נברא העולם
כיתה ט' –
רוח מנהיגות
20-21/12/17עם הספרכף זכותקרוב- רחוק
24-29/12/17ארון הספרים היהודיאחריות לכבוד הזולתמנהיגות במבחן
31/12/17-5/1/18ואהבת לרעך כמוךאל תסתכל בקנקןשאל את הרב
7-12/1/18עושים טובמוות וחיים ביד הלשוןהכל מתחיל במשפחה

שבט:


 כיתה ז'-
בשבילי המורשת
כיתה ח'-
בשביל נברא העולם

כיתה ט'-
רוח מנהיגות

14-19/1/18עד היכן כיבוד הוריםערבות הדדיתאם אין אני לי מי לי?
21-26/11/18בין כבוד לעצמאותגמילות חסדיםמה המידה שלי