דרושים

בואו לעבוד איתנו 🙂

דרושים
מדריכים/ות

להוראה דיאלוגית שבועית בבתי הספר

לתוכנית רוח יהודית העוסקת
בנושאים יהודיים-ציוניים בפריסה ארצית.

התוכנית עוסקת בדרכי הוראה חלופיות,
ומפתחת הן את התלמיד והן את המדריך.
שכר הולם.

העבודה כוללת למידה שבועית בבתי מדרש.