בשביל הרוח

'בשביל הרוח' – בתי מדרש עירוניים

׳בשביל הרוח׳ היא תכנית של בתי מדרש אחה"צ, המשלבים לימוד בלתי אמצעי מתוך ארון הספרים היהודי ועשיה חברתית ליישום הערכים הנלמדים.

את בתי המדרש מפעילה רוח יהודית בשיתוף עם בתי הספר של התכנית.

בתי המדרש פונים לתלמידים השותפים בשיעורים בבתי הספר, ומעוניינים מרצונם החופשי להגיע למפגשים- ליישם את הערכים הנלמדים בשיעור ולהמשיך את לימודם והעמקתם במקורות היהודיים.

התכנית מבוססת על קבוצות הנפגשות פעם בשבוע אחר הצהרים ללימוד סדנאי ועשייה עירונית. כל מפגש נפתח בסבב שיתופי ודיון רלוונטי, מממנו יוצאים ללימוד בספרים עצמם – משנה פרקי אבות – בגישה יישומית חברתית, בנוסף משתלבים התלמידים בעשייה עירונית בהתאם לבחירתם ובשיתוף עם הגופים העירוניים.

 

חזון 'בשביל הרוח':

בתכנית 'בשביל הרוח' שותפים תלמידי רוח יהודית אשר מגיעים מתוך עניין עצמי. התלמידים יוצרים בית מדרש בו הם ממשיכים להעמיק את עולמם בלימוד, בפרקי אבות ובמועדי ישראל, ומיישמים את הערכים של רוח- יהודית בעשייה חברתית עירונית.

מפעים לראות את התלמידים, המשתתפים בפעילות מרצונם, נהנים ושותפים בעשייה ובלימוד- בשביל הרוח!