בית מדרש למדריכים

בית מדרש לאותנטיות דיאלוג ורלוונטיות

בית מדרש למדריכי רוח יהודית הינו בית מדרש שבועי בו נפגשים המדריכים בהנחיית ראש בית המדרש ומנהל האזור.

בבית המדרש שותפים המדריכים בלימוד, דיון, העמקה ורכישת כלים פנימיים ומקצועיים להדרכה אותנטית, דיאלוגית ורלוונטית.

בית המדרש מכוון ליצור לימוד דיאלוגי ורלוונטי של התורה, וחותר להעמקה בה, מתוך אמונה בנפלאותה. הלימוד בבית המדרש יוצר אצל המשתתפים מודעות ומעורבות בחינוך יהודי. הלימוד נעשה באופן שפונה לפיתוח האישיות של המדריכים עצמם, בד בבד עם ההכנה לעבודתם בבתי הספר – באופן בו שני הדברים משולבים זה בזה.

בבית המדרש מעוררים מדריכי רוח יהודית תהליך של בדיקה וחקר של היהדות, מתוך בית המדרש הם יוצאים לכיתה, ומשתפים איתם בתהליך החקר את תלמידיהם. השיתוף מהדהד את הלימוד מחדש גם בתוכם.

עבודתם של המדריכים בבתי הספר באה ליצור אצל התלמידים חוויה משמעותית- מסע בדיקה ובירור של זהותם היהודית ומקורות היהדות. רוח יהודית מאמינה שכדי ליצור חוויה שכזו, על המדריכים לחוות חוויה זו בעצמם, ומתוך חווית לימוד זו להיכנס לכיתה ולצרף את התלמידים לחוויה. הלימוד בבית המדרש, מזמין לגלות את המוכר והידוע – כאינו מוכר וכאינו ידוע. גם ההעמקה בדברים, ולא רק ידיעות נוספות, היא חידוש. אנחנו שואפים להבנה, שהמוכר איננו באמת מוכר, ויש לצאת מהבנת המצוות כמצוות אנשים מלומדה, אל מצב של חוויה וההעמקה. בבחינת "הלומד על מנת לעשות – מספיקים בידו".

ראשי בתי המדרש מנחים את המפגשים, ומכוונים תהליך חינוכי בבית המדרש, בהוראה משותפת עם מנהלי האזורים של רוח יהודית.

תכנית המפגשים בבית המדרש:

בכל שבוע מתקיימות מספר יחידות בבית המדרש:

 • לימוד של מדריכים –לימוד קבוצתי של מקור אותו מביאים ומכינים המדריכים בתורנות.
 • "מבית ספר לבית מדרש"  – עיסוק בשאלות של תלמידים. המדריכים מביאים עימם לבית המדרש שאלות שעלו כתוצאה משיעורי רוח יהודית בבתי הספר. השאלות מובאות ללימוד ועיון משותף בקבוצה.
 • חברותא – לימוד מקורות לקראת הלימוד עם התלמידים, בקבוצות חברותא קטנות.
 • סדנאות והרצאות – סדנא או הרצאה בנושאים שונים, מבואות, לימוד בהקשר ללוח השנה, וחינוך מתוך מקורות היהדות.

פיתוח מנחי חברותא

בית המדרש מכשיר מתוך קבוצת הלומדים, מנחים לקבוצות החברותא. תפקידם של המנחים להכין מראש את מערכי הלימוד בבית המדרש, לסייע בסנכרון בין בית המדרש ללימודים בבתי הספר, ולהנחות את קבוצת הלימוד בחברותא.

המנחים מעמיקים בלימוד המקורות ובהתאמה החינוכית, והם עומדים בקשר לימודי עם ראש בית המדרש ומנהל האזור.
למעשה כך מכשיר בית המדרש מנחים שרוכשים במשך השנה מיומנות בקריאת מקורות, בהובלת קבוצות לימוד, ובידע חינוכי.

מפגשים דידקטיים-פדגוגיים

אחת לחודש, מתקיימים במקום מפגשי בית מדרש, מפגשים דידקטיים פדגוגיים. המפגשים מנוהלים על ידי ד"ר רבקה צפיר ומועברים על ידי מנהלי האזור.

במפגשים אלה רוכשים המדריכים הכשרה מקצועית וכלים לטיוב איכות ההדרכה וליצירת קשר משמעותי עם התלמידים מתוך עקרונות הלמידה הדיאלוגית.

הנושאים הנידונים במסגרת המפגשים הדידקטיים- פדגוגיים:

 • הנחיית קבוצה – בין מורה למדריך
 • מתודות והתאמתן לקבוצות
 • הערכה חלופית
 • סדנת דיאלוג
 • טיפול בבעיות משמעת
 • מיפוי תלמידים
 • שימוש בסיפורים בהדרכה
 • איך נפרדים – על סיום, סיכום ופרידה

צוות בית המדרש

ראשי בתי המדרש:

 • הרב שלמה קושלבסקי – ראש בתי מדרש ומנהל תוכן תורני ביוזמת אורות. ראש בית מדרש ירושלים.
 • הרב יונתן היינמן – ראש בית המדרש בעפולה ובצפת.
 • הרב משה וקסלר – ראש בית המדרש בנהריה.
 • הרב יהודה דרורי – ראש בית המדרש בגבעת שמואל.
 • הרב חיים אפללו – ראש בית המדרש בבאר שבע ובאשקלון.

ראשי בתי המדרש מנחים את המפגשים, ומכוונים תהליך חינוכי בבית המדרש, בהוראה משותפת עם מנהלי האזורים של רוח יהודית.