ממליצים עלינו

בתי הספר השותפים בתכנית מספרים על רוח יהודית ועל המדריכים המסורים:

הגב׳ חלי בהיר, מנהלת חטיבה בבי״ס אורט עפולה
הגב׳ נחמה הילה סאסי, מנהלת בית-תיכון, בי״ס הרב תחומי מנחם בגין, צפת
הגב׳ נורית גביש, מנהלת בי״ס גילה, עירוני י״ז, ירושלים
הגב׳ רעיה טובול, מנהלת ביה״ס
הגב׳ מיכל מיימון מנהלת חט״ב מדעים ואומניות, נהריה